หมู่ →
↓ คาบ
123456789101112131415161718
1
1
H
ไฮโดรเจน
1.00794
ค้นพบเมื่อ
จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
2
He
ฮีเลียม
4.002602
2
3
Li
ลิเทียม
6.941
4
Be
เบริลเลียม
9.012182
5
B
โบรอน
10.811
6
C
คาร์บอน
12.0107
7
N
ไนโตรเจน
14.0067
8
O
ออกซิเจน
15.9994
9
F
ฟลูออรีน
18.9984032
10
Ne
นีออน
20.1797
3
11
Na
โซเดียม
22.98976928
12
Mg
แมกนีเซียม
24.305
13
Al
อะลูมิเนียม
26.9815386
14
Si
ซิลิคอน
28.0855
15
P
ฟอสฟอรัส
30.973762
16
S
กำมะถัน
32.065
17
Cl
คลอรีน
35.453
18
Ar
อาร์กอน
39.948
4
19
K
โพแทสเซียม
39.0983
20
Ca
แคลเซียม
40.078
21
Sc
สแคนเดียม
44.955912
22
Ti
ไทเทเนียม
47.867
23
V
วาเนเดียม
50.9415
24
Cr
โครเมียม
51.9961
25
Mn
แมงกานีส
54.938045
26
Fe
เหล็ก
55.845
27
Co
โคบอลต์
58.933195
28
Ni
นิกเกิล
58.6934
29
Cu
ทองแดง
63.546
30
Zn
สังกะสี
65.38
31
Ga
แกลเลียม
69.723
32
Ge
เจอร์เมเนียม
72.63
33
As
อาร์ซีนิก
74.9216
34
Se
ซีลีเนียม
78.96
35
Br
โบรมีน
79.904
36
Kr
คริปทอน
83.798
5
37
Rb
รูบิเดียม
85.4678
38
Sr
สตรอนเชียม
87.62
39
Y
อิตเทรียม
88.90585
40
Zr
เซอร์โคเนียม
91.224
41
Nb
ไนโอเบียม
92.90638
42
Mo
โมลิบดีนัม
95.96
43
Tc
เทกนีเทียม
[98]
44
Ru
รูทีเนียม
101.07
45
Rh
โรเดียม
102.9055
46
Pd
แพลเลเดียม
106.42
47
Ag
เงิน
107.8682
48
Cd
แคดเมียม
112.411
49
In
อินเดียม
114.818
50
Sn
ดีบุก
118.71
51
Sb
พลวง
121.76
52
Te
เทลลูเรียม
127.6
53
I
ไอโอดีน
126.90447
54
Xe
ซีนอน
131.293
6
55
Cs
ซีเซียม
132.9054519
56
Ba
แบเรียม
137.327
*
72
Hf
แฮฟเนียม
178.49
73
Ta
แทนทาลัม
180.94788
74
W
ทังสเตน
183.84
75
Re
รีเนียม
186.207
76
Os
ออสเมียม
190.23
77
Ir
อิริเดียม
192.217
78
Pt
แพลทินัม
195.084
79
Au
ทองคำ
196.966569
80
Hg
ปรอท
200.59
81
Tl
แทลเลียม
204.3833
82
Pb
ตะกั่ว
207.2
83
Bi
บิสมัท
208.9804
84
Po
พอโลเนียม
[210]
85
At
แอสทาทีน
[210]
86
Rn
เรดอน
[222]
7
87
Fr
แฟรนเซียม
[223]
88
Ra
เรเดียม
[226]
**
104
Rf
รัทเทอร์ฟอร์เดียม
[267]
105
Db
ดุบเนียม
[268]
106
Sg
ซีบอร์เกียม
[269]
107
Bh
โบห์เรียม
[270]
108
Hs
ฮัสเซียม
[269]
109
Mt
ไมต์เนเรียม
[278]
110
Ds
ดาร์มสตัดเทียม
[281]
111
Rg
เรินต์เกเนียม
[281]
112
Cn
โคเปอร์นิเซียม
[285]
113
Nh
นิโฮเนียม
[286]
114
Fl
ฟลีโรเวียม
[289]
115
Mc
มอสโกเวียม
[288]
116
Lv
ลิเวอร์มอเรียม
[293]
117
Ts
เทนเนสซีน
[294]
118
Og
ออกาเนสซอน
[294]
* แลนทาไนด
57
La
แลนทานัม
138.90547
58
Ce
ซีเรียม
140.116
59
Pr
เพรซีโอดิเมียม
140.90765
60
Nd
นีโอดิเมียม
144.242
61
Pm
โพรมีเทียม
[145]
62
Sm
ซาแมเรียม
150.36
63
Eu
ยูโรเพียม
151.964
64
Gd
แกโดลิเนียม
157.25
65
Tb
เทอร์เบียม
158.92535
66
Dy
ดิสโพรเซียม
162.5
67
Ho
โฮลเมียม
164.93032
68
Er
เออร์เบียม
167.259
69
Tm
ทูเลียม
168.93421
70
Yb
อิตเทอร์เบียม
173.054
71
Lu
ลูทีเทียม
174.9668
** แอกทิไนด
89
Ac
แอกทิเนียม
[227]
90
Th
ทอเรียม
232.03806
91
Pa
โพรแทกทิเนียม
231.03588
92
U
ยูเรเนียม
238.02891
93
Np
เนปทูเนียม
[237]
94
Pu
พลูโทเนียม
[244]
95
Am
อะเมริเซียม
[243]
96
Cm
คูเรียม
[247]
97
Bk
เบอร์คีเลียม
[247]
98
Cf
แคลิฟอร์เนียม
[251]
99
Es
ไอน์สไตเนียม
[252]
100
Fm
เฟอร์เมียม
[257]
101
Md
เมนเดลีเวียม
[258]
102
No
โนเบเลียม
[259]
103
Lr
ลอว์เรนเซียม
[262]
โลหะแอลคาไล
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ
โลหะทรานซิชัน
โลหะหลังทรานซิชัน
อโลหะ
ธาตุกึ่งโลหะ
แฮโลเจน
ก๊าซมีตระกูล
แลนทาไนด
แอกทิไนด