นิกเกิล

28
Ni
หมู่
10
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
28
28
31
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
28
มวลอะตอม
58.6934
หมายเลขมวล
59
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
From the German word Nickel (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Artifacts made from metallic meteorites have been found dating from as early as 5000 BC.

In 1751, Baron Axel Fredrik Cronstedt was trying to extract copper from kupfernickel and instead produced the white metal.

In the early twentieth century, Ludwig Mond patented a process using nickel carbonyl to purify nickel.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 16, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d8 4s2
Ni
Nickel is 100 times more concentrated below Earth's crust than in it
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
8.912 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1728.15 K | 1455 °C | 2651 °F
จุดเดือด
3186.15 K | 2913 °C | 5275.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
17.2 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
378 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.444 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0089%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.006%
A
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
A sheet of nickel
หมายเลข CAS
7440-02-0
หมายเลข PubChem CID
935
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
124 pm
รัศมีโควาเลนต์
124 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.91 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.6398 eV
ปริมาณอะตอม
6.59 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.907 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Nickel is used extensively to make coins and nickel steel for armor plates and burglar-proof vaults.

Tubing made of copper-nickel alloy is extensively used in making desalination plants for converting sea water into fresh water.

Nickel is also used in batteries, ceramics and magnets.
Nickel and its compounds are considered to be carcinogenic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
48Ni, 49Ni, 50Ni, 51Ni, 52Ni, 53Ni, 54Ni, 55Ni, 56Ni, 57Ni, 59Ni, 63Ni, 65Ni, 66Ni, 67Ni, 68Ni, 69Ni, 70Ni, 71Ni, 72Ni, 73Ni, 74Ni, 75Ni, 76Ni, 77Ni, 78Ni