อิริเดียม

77
Ir
หมู่
9
คาบ
6
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
77
77
115
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
77
มวลอะตอม
192.217
หมายเลขมวล
192
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word iris meaning rainbow
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Iridium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 15, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d7 6s2
Ir
Iridium is the most corrosion-resistant metal known
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
22.56 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2739.15 K | 2466 °C | 4470.8 °F
จุดเดือด
4701.15 K | 4428 °C | 8002.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
26 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
560 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.131 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
4×10-8%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
Pieces
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Pieces of pure iridium
หมายเลข CAS
7439-88-5
หมายเลข PubChem CID
23924
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
136 pm
รัศมีโควาเลนต์
141 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
8.967 eV
ปริมาณอะตอม
8.54 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1.47 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
แอปพลิเคชัน
Iridium is used in making crucibles and other equipment that is used at high temperatures.

Iridium is also used as a hardening agent in platinum alloys.

Its resistance to arc erosion makes iridium alloys ideal for electrical contacts for spark plugs.

Radioactive isotopes of iridium are used in radiation therapy for the treatment of cancer.
Iridium is considered to be of low toxicity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
191Ir, 193Ir
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
164Ir, 165Ir, 166Ir, 167Ir, 168Ir, 169Ir, 170Ir, 171Ir, 172Ir, 173Ir, 174Ir, 175Ir, 176Ir, 177Ir, 178Ir, 179Ir, 180Ir, 181Ir, 182Ir, 183Ir, 184Ir, 185Ir, 186Ir, 187Ir, 188Ir, 189Ir, 190Ir, 192Ir, 194Ir, 195Ir, 196Ir, 197Ir, 198Ir, 199Ir