แพลทินัม

78
Pt
หมู่
10
คาบ
6
บล็อก
d
โปรตอน
Electrons
นิวตรอน
78
78
117
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
78
มวลอะตอม
195.084
Mass Number
195
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Spanish word platina, meaning silver
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Platinum was first used by pre-Columbian South American natives to produce artifacts.

Antonio de Ulloa published his findings about platinum in 1748, but Sir Charles Wood also investigated the metal in 1741.

First reference to it as a new metal was made by William Brownrigg in 1750.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 17, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d9 6s1
Pt
Platinum exists in higher abundances on the Moon and in meteorites
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
21.45 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2041.45 K | 1768.3 °C | 3214.94 °F
จุดเดือด
4098.15 K | 3825 °C | 6917 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
20 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
490 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.133 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
3.7×10-6%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
5×10-7%
A
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A native platinum nugget
CAS Number
7440-06-4
PubChem CID Number
23939
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
139 pm
รัศมีโควาเลนต์
136 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.28 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
8.9587 eV
ปริมาณอะตอม
9.10 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.716 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 4, 5, 6
แอปพลิเคชัน
The most common use of platinum is as a catalyst in chemical reactions.

Platinum is used in jewelry, decoration and dental work.

Platinum-cobalt, an alloy of roughly three parts platinum and one part cobalt, is used to make relatively strong permanent magnets.

Platinum-based anodes are used in ships, pipelines, and steel piers.
Platinum is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
166Pt, 167Pt, 168Pt, 169Pt, 170Pt, 171Pt, 172Pt, 173Pt, 174Pt, 175Pt, 176Pt, 177Pt, 178Pt, 179Pt, 180Pt, 181Pt, 182Pt, 183Pt, 184Pt, 185Pt, 186Pt, 187Pt, 188Pt, 189Pt, 190Pt, 191Pt, 193Pt, 197Pt, 199Pt, 200Pt, 201Pt, 202Pt