ซีเซียม

55
Cs
หมู่
1
คาบ
6
บล็อก
s
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
55
55
78
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
55
มวลอะตอม
132.9054519
หมายเลขมวล
133
ประเภท
โลหะแอลคาไล
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
From the Latin word caesius, sky blue
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff were the first to suggest finding cesium in 1860 by spectrum analysis.

They discovered cesium by its two blue emission lines in a sample of Dürkheim mineral water.

The pure metal was eventually isolated by the German chemist Carl Setterberg while working on his doctorate with Kekulé and Bunsen.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18, 8, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 6s1
Cs
Cesium was the first element discovered using a spectroscope
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
1.873 g/cm3
จุดหลอมเหลว
301.59 K | 28.44 °C | 83.19 °F
จุดเดือด
944.15 K | 671 °C | 1239.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
2.09 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
65 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.242 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00019%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
8×10-8%
Cesium
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Dnn87)
Cesium metal sample from the Dennis s.k collection
หมายเลข CAS
7440-46-2
หมายเลข PubChem CID
5354618
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
265 pm
รัศมีโควาเลนต์
244 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
0.79 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
3.8939 eV
ปริมาณอะตอม
71.07 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.359 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1
แอปพลิเคชัน
The radioactive isotope cesium-137 has a half-life of about 30 years and is used in medical applications, industrial gauges, and hydrology.

Cesium is also used in photoelectric cells and as a catalyst in the hydrogenation of organic compounds.

Cesium vapor thermionic generators are low-power devices that convert heat energy to electrical energy.
Cesium compounds are considered to be mildly toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
133Cs
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
112Cs, 113Cs, 114Cs, 115Cs, 116Cs, 117Cs, 118Cs, 119Cs, 120Cs, 121Cs, 122Cs, 123Cs, 124Cs, 125Cs, 126Cs, 127Cs, 128Cs, 129Cs, 130Cs, 131Cs, 132Cs, 134Cs, 135Cs, 136Cs, 137Cs, 138Cs, 139Cs, 140Cs, 141Cs, 142Cs, 143Cs, 144Cs, 145Cs, 146Cs, 147Cs, 148Cs, 149Cs, 150Cs, 151Cs