ฮัสเซียม

108
Hs
หมู่
8
คาบ
7
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
108
108
161
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
108
มวลอะตอม
[269]
หมายเลขมวล
269
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
From the Latin word Hassias meaning Hess, the German state
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Hassium was first synthesized in 1984 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of lead-208 with accelerated nuclei of iron-58 to produce 3 atoms of the isotope hassium-265.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Hs
More than 100 atoms of hassium have been synthesized to date
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
41 g/cm3
จุดหลอมเหลว
-
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
หมายเลข CAS
54037-57-9
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
134 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
8
แอปพลิเคชัน
Hassium is used for scientific research purposes only.
Hassium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
263Hs, 264Hs, 265Hs, 266Hs, 267Hs, 268Hs, 269Hs, 270Hs, 271Hs, 272Hs, 273Hs, 274Hs, 275Hs, 276Hs, 277Hs