ไมต์เนเรียม

109
Mt
หมู่
9
คาบ
7
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
109
109
159
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
109
มวลอะตอม
[278]
หมายเลขมวล
268
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after Lise Meitner, the Austrian physicist
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Meitnerium was first synthesized in 1982 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of iron-58 and detected a single atom of the isotope meitnerium-266.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d7 7s2
Mt
Meitnerium has 7 isotopes whose half-lives are known
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
35 g/cm3
จุดหลอมเหลว
-
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
หมายเลข CAS
54038-01-6
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
129 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
3, 4, 6
แอปพลิเคชัน
Meitnerium is used for scientific research purposes only.
Meitnerium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
265Mt, 266Mt, 267Mt, 268Mt, 269Mt, 270Mt, 271Mt, 272Mt, 273Mt, 274Mt, 275Mt, 276Mt, 277Mt, 278Mt, 279Mt