อิตเทรียม

39
Y
หมู่
3
คาบ
5
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
39
39
50
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
39
มวลอะตอม
88.90585
หมายเลขมวล
89
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
In 1787, Carl Axel Arrhenius found a new mineral near Ytterby in Sweden and named it ytterbite, after the village.

Johan Gadolin discovered yttrium's oxide in Arrhenius' sample in 1789, and Anders Gustaf Ekeberg named the new oxide yttria.

Elemental yttrium was first isolated in 1828 by Friedrich Wöhler.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d1 5s2
Y
Finely divided yttrium is very unstable in air
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
4.469 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1799.15 K | 1526 °C | 2778.8 °F
จุดเดือด
3609.15 K | 3336 °C | 6036.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
11.4 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
380 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.298 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0029%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
7×10-7%
High
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity yttrium
หมายเลข CAS
7440-65-5
หมายเลข PubChem CID
23993
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
180 pm
รัศมีโควาเลนต์
190 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.22 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.2173 eV
ปริมาณอะตอม
19.8 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.172 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2, 3
แอปพลิเคชัน
Yttrium is often used in alloys, increasing the strength of aluminum and magnesium alloys.

Yttrium is one of the elements used to make the red color in CRT televisions.

It is also used as a deoxidizer for non-ferrous metals such as vanadium.

Yttrium can be used in laser systems and as a catalyst for ethylene polymerization reactions.
Exposure to yttrium compounds in humans may cause lung disease
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
89Y
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
76Y, 77Y, 78Y, 79Y, 80Y, 81Y, 82Y, 83Y, 84Y, 85Y, 86Y, 87Y, 88Y, 90Y, 91Y, 92Y, 93Y, 94Y, 95Y, 96Y, 97Y, 98Y, 99Y, 100Y, 101Y, 102Y, 103Y, 104Y, 105Y, 106Y, 107Y, 108Y