สตรอนเชียม

38
Sr
หมู่
2
คาบ
5
บล็อก
s
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
38
38
50
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
38
มวลอะตอม
87.62
หมายเลขมวล
88
ประเภท
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Strontium was recognized as a new element in 1790 when Adair Crawford and his colleague William Cruickshank analyzed a mineral sample from a lead mine near Strontian, Scotland.

The element was eventually isolated by Sir Humphry Davy in 1808.

The isolation was done by the electrolysis of a mixture containing strontium chloride and mercuric oxide.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 5s2
Sr
Strontium metal turns yellow when exposed to air
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
2.64 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1050.15 K | 777 °C | 1430.6 °F
จุดเดือด
1655.15 K | 1382 °C | 2519.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
8 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
137 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.301 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.036%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
4×10-6%
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
The chemical element strontium as a synthetic made crystals, sealed under argon in a glas ampoule
หมายเลข CAS
7440-24-6
หมายเลข PubChem CID
5359327
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
215 pm
รัศมีโควาเลนต์
195 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
0.95 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.6949 eV
ปริมาณอะตอม
33.7 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.353 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2
แอปพลิเคชัน
The primary use for strontium is in glass for color television cathode ray tubes.

Strontium salts are used in flares and fireworks for a crimson color.

Strontium chloride is used in toothpaste for sensitive teeth.

Strontium oxide is used to improve the quality of pottery glazes.
Strontium's non-radioactive isotopes are considered non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
73Sr, 74Sr, 75Sr, 76Sr, 77Sr, 78Sr, 79Sr, 80Sr, 81Sr, 82Sr, 83Sr, 85Sr, 89Sr, 90Sr, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 94Sr, 95Sr, 96Sr, 97Sr, 98Sr, 99Sr, 100Sr, 101Sr, 102Sr, 103Sr, 104Sr, 105Sr