ทูเลียม

69
Tm
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
69
69
100
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
69
มวลอะตอม
168.93421
หมายเลขมวล
169
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
Named after Thule, the earliest name for Scandinavia
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Thulium was discovered by Swedish chemist Per Teodor Cleve in 1879 by looking for impurities in the oxides of other rare earth elements.

The first researcher to obtain nearly pure thulium was Charles James, a British expatriate working on a large scale at New Hampshire College in Durham.

High-purity thulium oxide was first offered commercially in the late 1950s.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 31, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f13 6s2
Tm
Thulium ore occurs most commonly in China
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
9.321 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1818.15 K | 1545 °C | 2813 °F
จุดเดือด
2223.15 K | 1950 °C | 3542 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
16.8 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
250 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.16 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.000045%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-8%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure crystalline thulium
หมายเลข CAS
7440-30-4
หมายเลข PubChem CID
23961
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
176 pm
รัศมีโควาเลนต์
190 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.25 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.1843 eV
ปริมาณอะตอม
18.1 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.168 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Thulium is used to dope yttrium aluminum garnets used in lasers.

It has also been used in high-temperature superconductors similarly to yttrium.

Thulium has use in ferrites, ceramic magnetic materials that are used in microwave equipment.

Thulium is used in euro banknotes for its blue fluorescence under UV light to defeat counterfeiters.
Thulium is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
169Tm
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
145Tm, 146Tm, 147Tm, 148Tm, 149Tm, 150Tm, 151Tm, 152Tm, 153Tm, 154Tm, 155Tm, 156Tm, 157Tm, 158Tm, 159Tm, 160Tm, 161Tm, 162Tm, 163Tm, 164Tm, 165Tm, 166Tm, 167Tm, 168Tm, 170Tm, 171Tm, 172Tm, 173Tm, 174Tm, 175Tm, 176Tm, 177Tm, 178Tm, 179Tm