แทนทาลัม

73
Ta
หมู่
5
คาบ
6
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
73
73
108
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
73
มวลอะตอม
180.94788
หมายเลขมวล
181
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
Named after Tantalos, a Greek mythological character, father of Niobe
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
Tantalum was discovered in Sweden in 1802 by Anders Ekeberg in the minerals tantalite from Finland and yttrotantalite from Sweden.

Unfortunately, William Hyde Wollaston claimed Ekeberg's new element was actually niobium, which had also been discovered in 1802.

In 1846, German chemist Heinrich Rose finally proved beyond doubt that tantalum and niobium were different elements.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 11, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d3 6s2
Ta
Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
16.654 g/cm3
จุดหลอมเหลว
3290.15 K | 3017 °C | 5462.6 °F
จุดเดือด
5731.15 K | 5458 °C | 9856.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
36 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
735 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.14 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00017%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
8×10-9%
Tantalum
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Tantalum pieces
หมายเลข CAS
7440-25-7
หมายเลข PubChem CID
23956
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
146 pm
รัศมีโควาเลนต์
170 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.5 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.5496 eV
ปริมาณอะตอม
10.90 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.575 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 2, 3, 4, 5
แอปพลิเคชัน
Tantalum is used in the electronics industry for capacitors and high power resistors.

The high melting point and oxidation resistance lead to the use of the metal in the production of vacuum furnace parts.

Tantalum oxide is used to make special glass with high index of refraction for camera lenses.
Tantalum is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
181Ta
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
155Ta, 156Ta, 157Ta, 158Ta, 159Ta, 160Ta, 161Ta, 162Ta, 163Ta, 164Ta, 165Ta, 166Ta, 167Ta, 168Ta, 169Ta, 170Ta, 171Ta, 172Ta, 173Ta, 174Ta, 175Ta, 176Ta, 177Ta, 178Ta, 179Ta, 180Ta, 182Ta, 183Ta, 184Ta, 185Ta, 186Ta, 187Ta, 188Ta, 189Ta, 190Ta