เทลลูเรียม

52
Te
หมู่
16
คาบ
5
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
52
52
76
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
52
มวลอะตอม
127.6
หมายเลขมวล
128
ประเภท
ธาตุกึ่งโลหะ
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word tellus, earth
โครงสร้างผลึก
รอมโบฮีดรัลแบบง่าย
ประวัติ
Tellurium was discovered in Transylvania in 1782 by Franz-Joseph Müller von Reichenstein in a mineral containing tellurium and gold.

In 1789, another Hungarian scientist, Pál Kitaibel, also discovered the element independently in an ore from Deutsch-Pilsen which had been regarded as argentiferous molybdenite.

In 1798, it was named by Martin Heinrich Klaproth who earlier isolated it from the mineral calaverite.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18, 6
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d10 5s2 5p4
Te
In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
6.232 g/cm3
จุดหลอมเหลว
722.66 K | 449.51 °C | 841.12 °F
จุดเดือด
1261.15 K | 988 °C | 1810.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
17.5 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
48 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.202 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
9.9×10-8%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
9×10-7%
Metallic
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Metallic tellurium
หมายเลข CAS
13494-80-9
หมายเลข PubChem CID
6327182
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
140 pm
รัศมีโควาเลนต์
138 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.1 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
9.0096 eV
ปริมาณอะตอม
20.5 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.0235 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, 2, 4, 5, 6
แอปพลิเคชัน
The primary use of tellurium is in alloys, foremost in steel and copper to improve machinability.

Tellurium is used as a basic ingredient in blasting caps, and is added to cast iron for chill control.

It is used in vulcanizing rubber and in catalysts for petroleum cracking.

Tellurium is used as a coloring agent in ceramics.
Tellurium and tellurium compounds are considered to be mildly toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
120Te, 122Te, 124Te, 125Te, 126Te
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
105Te, 106Te, 107Te, 108Te, 109Te, 110Te, 111Te, 112Te, 113Te, 114Te, 115Te, 116Te, 117Te, 118Te, 119Te, 121Te, 123Te, 127Te, 128Te, 129Te, 130Te, 131Te, 132Te, 133Te, 134Te, 135Te, 136Te, 137Te, 138Te, 139Te, 140Te, 141Te, 142Te