ดิสโพรเซียม

66
Dy
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
66
66
97
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
66
มวลอะตอม
162.5
หมายเลขมวล
163
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word dysprositos, meaning hard to get at
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
French chemist Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, while working with holmium oxide, separated dysprosium oxide from it in Paris in 1886.

His procedure for isolating the dysprosium involved dissolving dysprosium oxide in acid, then adding ammonia to precipitate the hydroxide.

It was not isolated in pure form until the development of ion exchange techniques in the 1950s.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 28, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f10 6s2
Dy
Naturally occurring dysprosium is composed of 7 isotopes
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
8.55 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1680.15 K | 1407 °C | 2564.6 °F
จุดเดือด
2840.15 K | 2567 °C | 4652.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
11.1 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
280 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.17 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00062%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure dysprosium dendrites
หมายเลข CAS
7429-91-6
หมายเลข PubChem CID
23912
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
178 pm
รัศมีโควาเลนต์
192 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.22 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.9389 eV
ปริมาณอะตอม
19.0 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.107 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Dysprosium oxide-nickel cermets are used in neutron-absorbing control rods in nuclear reactors.

Dysprosium is used in data storage applications such as compact discs and hard discs.

It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.

Dysprosium iodide and dysprosium bromide are used in high intensity metal-halide lamps.
Dysprosium is considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
138Dy, 139Dy, 140Dy, 141Dy, 142Dy, 143Dy, 144Dy, 145Dy, 146Dy, 147Dy, 148Dy, 149Dy, 150Dy, 151Dy, 152Dy, 153Dy, 154Dy, 155Dy, 157Dy, 159Dy, 165Dy, 166Dy, 167Dy, 168Dy, 169Dy, 170Dy, 171Dy, 172Dy, 173Dy