อะเมริเซียม

95
Am
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
95
95
148
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
95
มวลอะตอม
[243]
หมายเลขมวล
243
ประเภท
แอกทิไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after America
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Americium-241 was first identified in 1944 by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan and Albert Ghiorso at the metallurgical laboratory at the University of Chicago.

It was produced by irradiating plutonium with neutrons during the Manhattan Project.

Americium was first isolated as a pure compound by Burris Cunningham in 1945, at the University of Chicago.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f7 7s2
Am
Americium often enters landfills from discarded smoke detectors
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
13.69 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1449.15 K | 1176 °C | 2148.8 °F
จุดเดือด
2880.15 K | 2607 °C | 4724.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
A
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Bionerd)
A small disc of Am-241 under the microscope
หมายเลข CAS
7440-35-9
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
173 pm
รัศมีโควาเลนต์
180 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.9738 eV
ปริมาณอะตอม
17.78 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3, 4, 5, 6
แอปพลิเคชัน
Americium is used in commercial ionization chamber smoke detectors, as well as in neutron sources and industrial gauges.

Americium-241 has been used as a portable source of both gamma rays and alpha particles for a number of medical and industrial uses.

It is also used as a target material in nuclear research to make even heavier elements.
Americium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
229Am, 231Am, 232Am, 233Am, 234Am, 235Am, 236Am, 237Am, 238Am, 239Am, 240Am, 241Am, 242Am, 243Am, 244Am, 245Am, 246Am, 247Am, 248Am, 249Am