พลูโทเนียม

94
Pu
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
94
94
150
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
94
มวลอะตอม
[244]
หมายเลขมวล
244
ประเภท
แอกทิไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after the planet Pluto
โครงสร้างผลึก
โครงสร้างผลึกแบบง่าย
ประวัติ
Plutonium was first produced in 1940 by Glenn T. Seaborg, Edwin M. McMillan, Joseph W. Kennedy and Arthur Wahl.

Plutonium-238 was produced by deuteron bombardment of uranium-238 in the 60-inch cyclotron at the University of California, Berkeley.

The Berkeley team made neptunium-238 which decayed to plutonium-238.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f6 7s2
Pu
The atomic bomb dropped on Nagasaki, Japan in 1945 had a plutonium core
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
19.816 g/cm3
จุดหลอมเหลว
912.55 K | 639.4 °C | 1182.92 °F
จุดเดือด
3501.15 K | 3228 °C | 5842.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
325 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
A
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Los Alamos National Laboratory)
A ring of weapons-grade 99.96% pure electrorefined plutonium, enough for one bomb core
หมายเลข CAS
7440-07-5
หมายเลข PubChem CID
23940
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
159 pm
รัศมีโควาเลนต์
187 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.28 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.0262 eV
ปริมาณอะตอม
12.32 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.0674 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3, 4, 5, 6, 7, 8
แอปพลิเคชัน
The isotope plutonium-239 is a key fissile component in nuclear weapons, due to its ease of fission and availability.

Plutonium-238 has also been used successfully to power artificial heart pacemakers, to reduce the risk of repeated surgery.

Plutonium-238 mixed with beryllium is used to generate neutrons for research purposes.
Plutonium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
228Pu, 229Pu, 230Pu, 231Pu, 232Pu, 233Pu, 234Pu, 235Pu, 236Pu, 237Pu, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 243Pu, 244Pu, 245Pu, 246Pu, 247Pu