ลิเทียม

3
Li
หมู่
1
คาบ
2
บล็อก
s
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
3
3
4
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
3
มวลอะตอม
6.941
หมายเลขมวล
7
ประเภท
โลหะแอลคาไล
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
Lithium was discovered by Johann Arfvedson in 1817 when he was analyzing minerals from the island of Uto in Sweden.

The pure metal was isolated the following year by both Swedish chemist William Thomas Brande and English chemist Sir Humphry Davy working independently.

In 1855, larger quantities of lithium were produced through the electrolysis of lithium chloride by Robert Bunsen and Augustus Matthiessen.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[He] 2s1
Li
Lithium is the only metal which reacts with nitrogen under normal conditions
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
0.534 g/cm3
จุดหลอมเหลว
453.69 K | 180.54 °C | 356.97 °F
จุดเดือด
1615.15 K | 1342 °C | 2447.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
3 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
147 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
3.582 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0017%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
6×10-7%
0.5
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
0.5 grams lithium under argon
หมายเลข CAS
7439-93-2
หมายเลข PubChem CID
3028194
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
152 pm
รัศมีโควาเลนต์
128 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
0.98 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.3917 eV
ปริมาณอะตอม
13.10 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.847 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1
แอปพลิเคชัน
Pure lithium metal is used in rechargeable lithium ion batteries.

Lithium stearate is used as an all-purpose and high-temperature lubricant.

Lithium is used in special glasses and ceramics.

Metallic lithium and its complex hydrides are used as high energy additives to rocket propellants.
Lithium is corrosive and requires special handling to avoid skin contact
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
6Li, 7Li
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
4Li, 5Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li