นีโอดิเมียม

60
Nd
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
60
60
84
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
60
มวลอะตอม
144.242
หมายเลขมวล
144
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word neos meaning new, and didymos, twin
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Neodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure neodymium metal was isolated in 1925.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 22, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f4 6s2
Nd
Most of the world's neodymium is mined in China
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7.007 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1297.15 K | 1024 °C | 1875.2 °F
จุดเดือด
3347.15 K | 3074 °C | 5565.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
7.1 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
285 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.19 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0033%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-6%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure neodymium under argon
หมายเลข CAS
7440-00-8
หมายเลข PubChem CID
23934
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
181 pm
รัศมีโควาเลนต์
201 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.14 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.525 eV
ปริมาณอะตอม
20.6 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.165 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Neodymium is used to make specialized goggles for glass blowers.

Neodymium magnets appear in products such as microphones, professional loudspeakers, in-ear headphones, guitar and bass guitar pick-ups and computer hard disks.

Glass containing neodymium can be used as a laser material to produce coherent light.
Neodymium is considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
124Nd, 125Nd, 126Nd, 127Nd, 128Nd, 129Nd, 130Nd, 131Nd, 132Nd, 133Nd, 134Nd, 135Nd, 136Nd, 137Nd, 138Nd, 139Nd, 140Nd, 141Nd, 144Nd, 147Nd, 149Nd, 150Nd, 151Nd, 152Nd, 153Nd, 154Nd, 155Nd, 156Nd, 157Nd, 158Nd, 159Nd, 160Nd, 161Nd