เพรซีโอดิเมียม

59
Pr
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
Electrons
นิวตรอน
59
59
82
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
59
มวลอะตอม
140.90765
Mass Number
141
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word prasios, green, and didymos, twin
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Praseodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure metallic praseodymium was first produced in 1931.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 21, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f3 6s2
Pr
Praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
6.773 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1208.15 K | 935 °C | 1715 °F
จุดเดือด
3793.15 K | 3520 °C | 6368 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
6.9 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
330 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.193 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00086%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure praseodymium pieces under argon
CAS Number
7440-10-0
PubChem CID Number
23942
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
182 pm
รัศมีโควาเลนต์
203 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.13 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.473 eV
ปริมาณอะตอม
20.8 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.125 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Praseodymium is used as an alloying agent with magnesium to create high-strength metals that are used in aircraft engines.

Misch metal, used in making cigarette lighters, contains about 5% praseodymium metal.

Praseodymium is used to make specialized yellow glass goggles for glass blowers and welders.
Praseodymium is considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
141Pr
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
121Pr, 122Pr, 123Pr, 124Pr, 125Pr, 126Pr, 127Pr, 128Pr, 129Pr, 130Pr, 131Pr, 132Pr, 133Pr, 134Pr, 135Pr, 136Pr, 137Pr, 138Pr, 139Pr, 140Pr, 142Pr, 143Pr, 144Pr, 145Pr, 146Pr, 147Pr, 148Pr, 149Pr, 150Pr, 151Pr, 152Pr, 153Pr, 154Pr, 155Pr, 156Pr, 157Pr, 158Pr, 159Pr