แกลเลียม

31
Ga
หมู่
13
คาบ
4
บล็อก
p
โปรตอน
Electrons
นิวตรอน
31
31
39
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
31
มวลอะตอม
69.723
Mass Number
70
ประเภท
โลหะหลังทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word Gallia, France; also from Latin, gallus, a translation of Lecoq, a cock
โครงสร้างผลึก
Base Centered Orthorhombic
ประวัติ
In 1871, existence of gallium was first predicted by Russian chemist Dmitri Mendeleev and called the element eka-aluminum.

Gallium was discovered spectroscopically by French chemist Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1875 by its characteristic spectrum in an examination of a sphalerite sample.

Later that year, Lecoq obtained the free metal by electrolysis of its hydroxide in potassium hydroxide solution.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 3
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d10 4s2 4p1
Ga
Gallium has a strong tendency to supercool below its melting point / freezing point
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
5.907 g/cm3
จุดหลอมเหลว
302.91 K | 29.76 °C | 85.57 °F
จุดเดือด
2477.15 K | 2204 °C | 3999.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
5.59 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
256 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.371 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0019%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-6%
Crystals
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Foobar)
Crystals of gallium
CAS Number
7440-55-3
PubChem CID Number
5360835
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
135 pm
รัศมีโควาเลนต์
122 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.81 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.9993 eV
ปริมาณอะตอม
11.8 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.406 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2, 3
แอปพลิเคชัน
Gallium wets glass or porcelain and forms a brilliant mirror when it is painted on glass.

It is widely used in doping semiconductors and producing solid-state devices such as transistors.

Low melting gallium alloys are used in some medical thermometers as non-toxic substitutes for mercury.

Gallium arsenide is capable of converting electricity directly into coherent light.
แกลเลียมเป็นธาตุที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
69Ga, 71Ga
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
56Ga, 57Ga, 58Ga, 59Ga, 60Ga, 61Ga, 62Ga, 63Ga, 64Ga, 65Ga, 66Ga, 67Ga, 68Ga, 70Ga, 72Ga, 73Ga, 74Ga, 75Ga, 76Ga, 77Ga, 78Ga, 79Ga, 80Ga, 81Ga, 82Ga, 83Ga, 84Ga, 85Ga, 86Ga