เบอร์คีเลียม

97
Bk
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
97
97
150
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
97
มวลอะตอม
[247]
หมายเลขมวล
247
ประเภท
แอกทิไนด
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after Berkeley, California, the city of its discovery
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Berkelium was discovered by Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso and Stanley G. Thompson in 1949 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of americium with alpha particles.

Berkelium was isolated in greater quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f9 7s2
Bk
Just over one gram of berkelium has been produced in the United States since 1967
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
14.78 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1259.15 K | 986 °C | 1806.8 °F
จุดเดือด
3173.15 K | 2900 °C | 5252 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Department of Energy - Office of Public Affairs)
The 60-inch cyclotron at the Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley
หมายเลข CAS
7440-40-6
หมายเลข PubChem CID
23971
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
170 pm
รัศมีโควาเลนต์
-
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.1979 eV
ปริมาณอะตอม
16.7 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3, 4
แอปพลิเคชัน
Berkelium is mainly used for scientific research purposes.

Berkelium-249 is a common target nuclide to prepare still heavier transuranic elements and transactinides, such as lawrencium, rutherfordium and bohrium.

It is also useful as a source of the isotope californium-249.
Berkelium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
233Bk, 235Bk, 236Bk, 237Bk, 238Bk, 239Bk, 240Bk, 241Bk, 242Bk, 243Bk, 244Bk, 245Bk, 246Bk, 247Bk, 248Bk, 249Bk, 250Bk, 251Bk, 252Bk, 253Bk, 254Bk