วาเนเดียม

23
V
หมู่
5
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
23
23
28
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
23
มวลอะตอม
50.9415
หมายเลขมวล
51
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
Vanadium was originally discovered by Andrés Manuel del Río in 1801.

In 1805, the French chemist Hippolyte Victor Collet-Descotils incorrectly declared that del Río's new element was only an impure sample of chromium.

In 1831, the Swedish chemist Nils Gabriel Sefström rediscovered the element in a new oxide he found while working with iron ores.

Later that same year, Friedrich Wöhler confirmed del Río's earlier work.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 11, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d3 4s2
V
Vanadium is mined mostly in South Africa, north-western China, and eastern Russia
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
6.11 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2183.15 K | 1910 °C | 3470 °F
จุดเดือด
3680.15 K | 3407 °C | 6164.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
22.8 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
453 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.489 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.019%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0001%
Vanadium
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Vanadium crystals made by electrolysis
หมายเลข CAS
7440-62-2
หมายเลข PubChem CID
23990
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
134 pm
รัศมีโควาเลนต์
153 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.63 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.8281 eV
ปริมาณอะตอม
8.78 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.307 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 2, 3, 4, 5
แอปพลิเคชัน
Vanadium is used as an additive in steel to strengthen and protect against corrosion.

Titanium-aluminum-vanadium alloy is used in jet engines and for high-speed aircraft.

Vanadium foil is used in cladding titanium to steel.

Vanadium pentoxide is used in ceramics and as a catalyst for the production of sulfuric acid.
All vanadium compounds should be considered toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
51V
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
40V, 41V, 42V, 43V, 44V, 45V, 46V, 47V, 48V, 49V, 50V, 52V, 53V, 54V, 55V, 56V, 57V, 58V, 59V, 60V, 61V, 62V, 63V, 64V, 65V