แพลเลเดียม

46
Pd
หมู่
10
คาบ
5
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
46
46
60
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
46
มวลอะตอม
106.42
หมายเลขมวล
106
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Palladium was discovered in 1803, in London, by English chemist William Hyde Wollaston.

He examined the residues left from platinum after dissolving it in aqua regia, a concentrated solution of hydrochloric and nitric acids.

He then isolated palladium in a series of chemical reactions.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d10
Pd
In the late 1800s, palladium was more expensive than platinum
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
12.02 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1828.05 K | 1554.9 °C | 2830.82 °F
จุดเดือด
3236.15 K | 2963 °C | 5365.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
16.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
380 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.244 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
6.3×10-7%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
Palladium
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Palladium crystal
หมายเลข CAS
7440-05-3
หมายเลข PubChem CID
23938
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
137 pm
รัศมีโควาเลนต์
139 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
8.3369 eV
ปริมาณอะตอม
8.9 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.718 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 4
แอปพลิเคชัน
The largest use of palladium is in catalytic converters in the automobile industry.

Finely divided palladium is a good catalyst and is used for hydrogenation and dehydrogenation reactions.

The metal is used in dentistry, watch making, and in making surgical instruments and electrical contacts.
Palladium is considered to be of low toxicity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
91Pd, 92Pd, 93Pd, 94Pd, 95Pd, 96Pd, 97Pd, 98Pd, 99Pd, 100Pd, 101Pd, 103Pd, 107Pd, 109Pd, 111Pd, 112Pd, 113Pd, 114Pd, 115Pd, 116Pd, 117Pd, 118Pd, 119Pd, 120Pd, 121Pd, 122Pd, 123Pd, 124Pd