แฟรนเซียม

87
Fr
หมู่
1
คาบ
7
บล็อก
s
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
87
87
136
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
87
มวลอะตอม
[223]
หมายเลขมวล
223
ประเภท
โลหะแอลคาไล
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
Francium was named after France
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Francium was discovered in 1939 by Marguerite Perey of the Curie Institute in Paris, France.

It was discovered when she was researching the radioactive decay of actinium-227.

Marguerite Perey discovered that francium-223 is made naturally when actinium-227 emits an alpha-particle.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 7s1
Fr
Francium was the last element discovered in nature, rather than by synthesis
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
1.87 g/cm3
จุดหลอมเหลว
296.15 K | 23 °C | 73.4 °F
จุดเดือด
950.15 K | 677 °C | 1250.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
2 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
65 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Illustration
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Illustration of francium
หมายเลข CAS
7440-73-5
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
260 pm
รัศมีโควาเลนต์
348 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
0.7 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
4.0727 eV
ปริมาณอะตอม
71.07 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.15 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1
แอปพลิเคชัน
Due to its instability and rarity, there are no commercial applications for francium.

It has been used for research purposes in the fields of biology and of atomic structure.

Its use as a potential diagnostic aid for various cancers has also been explored, but this application has been deemed impractical.
Francium is highly radioactive
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
199Fr, 200Fr, 201Fr, 202Fr, 203Fr, 204Fr, 205Fr, 206Fr, 207Fr, 208Fr, 209Fr, 210Fr, 211Fr, 212Fr, 213Fr, 214Fr, 215Fr, 216Fr, 217Fr, 218Fr, 219Fr, 220Fr, 221Fr, 222Fr, 223Fr, 224Fr, 225Fr, 226Fr, 227Fr, 228Fr, 229Fr, 230Fr, 231Fr, 232Fr