พอโลเนียม

84
Po
หมู่
16
คาบ
6
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
84
84
126
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
84
มวลอะตอม
[210]
หมายเลขมวล
210
ประเภท
ธาตุกึ่งโลหะ
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after Poland, native country of Madam Curie
โครงสร้างผลึก
ลูกบาศก์แบบง่าย
ประวัติ
Polonium was discovered by Marie and Pierre Curie in 1898 in Paris.

This element was the first one discovered by the Curies while they were investigating the cause of pitchblende radioactivity.

The dangers of working with radioactive elements were not known when the Curies made their discoveries.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 18, 6
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Po
Polonium is obtained by irradiating bismuth with high-energy neutrons or protons
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
9.196 g/cm3
จุดหลอมเหลว
527.15 K | 254 °C | 489.2 °F
จุดเดือด
1235.15 K | 962 °C | 1763.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
13 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
100 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Pierre
เครดิตรูปภาพ: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
หมายเลข CAS
7440-08-6
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
168 pm
รัศมีโควาเลนต์
140 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.00 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
8.417 eV
ปริมาณอะตอม
22.23 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.2 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, 2, 4, 6
แอปพลิเคชัน
Polonium is used to eliminate static electricity produced during processes such as rolling paper, wire and sheet metal.

Polonium can be mixed or alloyed with beryllium to provide a source of neutrons.

It is also used in anti-static brushes to eliminate dust on photographic film.
Polonium is highly dangerous and radioactive
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
188Po, 189Po, 190Po, 191Po, 192Po, 193Po, 194Po, 195Po, 196Po, 197Po, 198Po, 199Po, 200Po, 201Po, 202Po, 203Po, 204Po, 205Po, 206Po, 207Po, 208Po, 209Po, 210Po, 211Po, 212Po, 213Po, 214Po, 215Po, 216Po, 217Po, 218Po, 219Po, 220Po