สแคนเดียม

21
Sc
หมู่
3
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
21
21
24
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
21
มวลอะตอม
44.955912
หมายเลขมวล
45
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word Scandia, Scandinavia
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
In 1879, Lars Fredrik Nilson and his team detected scandium in the minerals euxenite and gadolinite.

Nilson prepared 2 grams of scandium oxide of high purity.

Per Teodor Cleve showed that scandium had properties similar to those predicted by Mendeleev for eka-boron.

Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer and his colleagues.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d1 4s2
Sc
The stable form of scandium is created in supernovas via the r-process
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
2.989 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1814.15 K | 1541 °C | 2805.8 °F
จุดเดือด
3109.15 K | 2836 °C | 5136.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
16 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
318 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.568 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0026%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
3×10-6%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure crystalline scandium
หมายเลข CAS
7440-20-2
หมายเลข PubChem CID
23952
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
162 pm
รัศมีโควาเลนต์
170 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.36 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.5615 eV
ปริมาณอะตอม
15.0 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.158 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2, 3
แอปพลิเคชัน
Scandium is used in sports equipment such as golf iron shafts, baseball bats, bicycle frames and fishing rods.

Scandium iodide, along with sodium iodide, when added to a modified form of mercury-vapor lamp, produces a form of metal halide lamp.

The radioactive isotope 46Sc is used in oil refineries as a tracing agent.
Scandium is considered to be of low toxicity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
45Sc
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
36Sc, 37Sc, 38Sc, 39Sc, 40Sc, 41Sc, 42Sc, 43Sc, 44Sc, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 49Sc, 50Sc, 51Sc, 52Sc, 53Sc, 54Sc, 55Sc, 56Sc, 57Sc, 58Sc, 59Sc, 60Sc