รีเนียม

75
Re
หมู่
7
คาบ
6
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
75
75
111
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
75
มวลอะตอม
186.207
หมายเลขมวล
186
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word Rhenus meaning Rhine
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
In 1908, Japanese chemist Masataka Ogawa announced that he discovered the 43rd element.

However, later analysis indicated the presence of rhenium (element 75), not element 43.

In 1922, Walter Noddack, Ida Eva Tacke and Otto Berg announced its separation from gadolinite and gave it the present name.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 13, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d5 6s2
Re
Chile has the world's largest rhenium reserves
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
21.02 g/cm3
จุดหลอมเหลว
3459.15 K | 3186 °C | 5766.8 °F
จุดเดือด
5869.15 K | 5596 °C | 10104.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
33 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
705 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.137 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.6×10-7%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-8%
A
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A high purity rhenium single crystal made by the floating zone process, an ebeam remelted rhenium bar and as well as a high purity rhenium cube for comparison
หมายเลข CAS
7440-15-5
หมายเลข PubChem CID
23947
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
137 pm
รัศมีโควาเลนต์
151 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.9 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.8335 eV
ปริมาณอะตอม
8.85 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.479 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
แอปพลิเคชัน
Rhenium is widely used as filaments for mass spectrographs and ion gauges.

It is also used with platinum as catalysts in the production of lead-free, high-octane gasoline.

Nickel-based superalloys of rhenium are used in the combustion chambers, turbine blades, and exhaust nozzles of jet engines.
Very little is known about the toxicity of rhenium
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
185Re
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
160Re, 161Re, 162Re, 163Re, 164Re, 165Re, 166Re, 167Re, 168Re, 169Re, 170Re, 171Re, 172Re, 173Re, 174Re, 175Re, 176Re, 177Re, 178Re, 179Re, 180Re, 181Re, 182Re, 183Re, 184Re, 186Re, 187Re, 188Re, 189Re, 190Re, 191Re, 192Re, 193Re, 194Re