ทอเรียม

90
Th
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
90
90
142
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
90
มวลอะตอม
232.03806
หมายเลขมวล
232
ประเภท
แอกทิไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after Thor, Scandinavian god of war
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Thorium was discovered by Jöns Jacob Berzelius in 1828, in Stockholm, Sweden.

Thorium was first observed to be radioactive in 1898, independently, by Polish-French physicist Marie Curie and German chemist Gerhard Carl Schmidt.

The crystal bar process was discovered by Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer in 1925 to produce high-purity metallic thorium.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 6d2 7s2
Th
Thorium fuel research is continuing in several countries including the USA and India
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
11.7 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2115.15 K | 1842 °C | 3347.6 °F
จุดเดือด
5061.15 K | 4788 °C | 8650.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
16 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
530 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.113 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0006%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
4×10-8%
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair)
The Earth's thorium originated in the death throes of ancient stars
หมายเลข CAS
7440-29-1
หมายเลข PubChem CID
23960
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
179 pm
รัศมีโควาเลนต์
206 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.3067 eV
ปริมาณอะตอม
19.9 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.54 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Thorium is used to coat tungsten filaments in light bulbs.

It is also used in its oxide form in gas tungsten arc welding to increase the high-temperature strength of tungsten electrodes and improve arc stability.

Thorium-magnesium alloys are used in the aerospace industry for aircraft engines.
Thorium is highly radioactive
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
232Th
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
209Th, 210Th, 211Th, 212Th, 213Th, 214Th, 215Th, 216Th, 217Th, 218Th, 219Th, 220Th, 221Th, 222Th, 223Th, 224Th, 225Th, 226Th, 227Th, 228Th, 229Th, 230Th, 231Th, 233Th, 234Th, 235Th, 236Th, 237Th, 238Th