นิโฮเนียม

113
Nh
หมู่
13
คาบ
7
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
113
113
173
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
113
มวลอะตอม
[286]
หมายเลขมวล
286
ประเภท
โลหะหลังทรานซิชัน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
The name comes from the common Japanese name for Japan
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Nihonium was identified in 2003 as an alpha decay product of element 115, moscovium by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The Dubna-Livermore collaboration has strengthened their claim for the discovery of nihonium by conducting chemical experiments on the final decay product 268Db.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Nh
Nihonium is historically known as eka-thallium
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
16 g/cm3
จุดหลอมเหลว
703.15 K | 430 °C | 806 °F
จุดเดือด
1373.15 K | 1100 °C | 2012 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
หมายเลข CAS
54084-70-7
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
136 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
1, 3, 5
แอปพลิเคชัน
Nihonium is used for scientific research purposes only.
Nihonium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
278Nh, 282Nh, 283Nh, 284Nh, 285Nh, 286Nh, 287Nh