ฟลีโรเวียม

114
Fl
หมู่
14
คาบ
7
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
114
114
173
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
114
มวลอะตอม
[289]
หมายเลขมวล
287
ประเภท
โลหะหลังทรานซิชัน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after the founder of the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, the Soviet physicist Georgy Flyorov
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Ununquadium (Uuq) was the temporary IUPAC systematic element name.

In 1998, a team led by Yuri Oganessian and Vladimir Utyonkov at the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna produced flerovium by bombarding plutonium with calcium.

In an experiment lasting 40 days, 5 x 1018 atoms of calcium to be fired at plutonium to produce a single atom of flerovium.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Fl
The longest-lived isotope currently known is 289Fl
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
14 g/cm3
จุดหลอมเหลว
343.15 K | 70 °C | 158 °F
จุดเดือด
423.15 K | 150 °C | 302 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
หมายเลข CAS
54085-16-4
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
143 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
2, 4
แอปพลิเคชัน
Flerovium is used for scientific research purposes only.
Flerovium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
284Fl, 285Fl, 286Fl, 287Fl, 288Fl, 289Fl