ไฮโดรเจน

1
H
หมู่
1
คาบ
1
บล็อก
s
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
1
1
0
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
1
มวลอะตอม
1.00794
หมายเลขมวล
1
ประเภท
อโลหะ
สี
ไม่มีสี
กัมมันตรังสี
ไม่
มาจากภาษากรีก คำว่า 'Hydro' แปลว่า น้ำ และคำว่า 'genes' แปลว่า ทำให้เกิด
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
เฮนรี คาเวนดิช (Henry Cavendish) ได้ค้นพบแก๊สไฮโดรเจนเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1766 ขณะที่กำลังเตรียมปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคลลอริกกับโลหะสังกะสี

ในปี ค.ศ.1670 โรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับโลหะ

ในปี ค.ศ.1783 อองตวน ลาวัวซีเอ (Antoine Lavoisier) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศษได้ตั้งชื่อให้แก๊สชนิดนี้ว่า ไฮโดรเจน (Hydrogen : H)
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
1s1
H
Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
ก๊าซ
ความหนาแน่น
0.00008988 g/cm3
จุดหลอมเหลว
14.01 K | -259.14 °C | -434.45 °F
จุดเดือด
20.28 K | -252.87 °C | -423.17 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
0.558 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
0.452 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
14.304 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.15%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
75%
Vial
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure hydrogen
หมายเลข CAS
1333-74-0
หมายเลข PubChem CID
783
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
53 pm
รัศมีโควาเลนต์
31 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
13.5984 eV
ปริมาณอะตอม
14.4 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.001815 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1
แอปพลิเคชัน
Liquid hydrogen is used as a rocket fuel.

Hydrogen is commonly used in power stations as a coolant in generators.

Hydrogen's two heavier isotopes (deuterium and tritium) are used in nuclear fusion.

Used as a shielding gas in welding methods such as atomic hydrogen welding.
Hydrogen poses a number of hazards to safety, from fires when mixed with air to being an asphyxiant in its pure form
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
1H, 2H
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
3H, 4H, 5H, 6H, 7H