ยูเรเนียม

92
U
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
92
92
146
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
92
มวลอะตอม
238.02891
หมายเลขมวล
238
ประเภท
แอกทิไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after the planet Uranus
โครงสร้างผลึก
ออร์โธโรมบิกแบบศูนย์กลาง
ประวัติ
Uranium was discovered in 1789 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth.

In 1841, Eugène-Melchior Péligot isolated the first sample of uranium metal by heating uranium tetrachloride with potassium.

Antoine Henri Becquerel discovered radioactivity by using uranium in 1896.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f3 6d1 7s2
U
Uranium-235 was the first isotope that was found to be fissile
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
18.95 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1405.35 K | 1132.2 °C | 2069.96 °F
จุดเดือด
4404.15 K | 4131 °C | 7467.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
14 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
420 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.116 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00018%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-8%
A
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Zxctypo)
A billet of highly enriched uranium
หมายเลข CAS
7440-61-1
หมายเลข PubChem CID
23989
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
156 pm
รัศมีโควาเลนต์
196 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.38 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.1941 eV
ปริมาณอะตอม
12.59 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.276 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3, 4, 5, 6
แอปพลิเคชัน
Uranium is used as fuel for nuclear power plants.

Uranium is used as a colorant in uranium glass, producing orange-red to lemon yellow hues.

It was also used for tinting and shading in early photography.

The major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators.
Uranium is toxic and highly radioactive
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U