ออกาเนสซอน

118
Og
หมู่
18
คาบ
7
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
118
118
176
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
118
มวลอะตอม
[294]
หมายเลขมวล
294
ประเภท
ก๊าซมีตระกูล
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after the Russian nuclear physicist Yuri Oganessian
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Oganesson was identified in 2002 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of californium with calcium.

Ununoctium was the temporary IUPAC systematic element name.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Og
Oganesson is historically known as eka-radon
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
13.65 g/cm3
จุดหลอมเหลว
-
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
หมายเลข CAS
54144-19-3
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
152 pm
รัศมีโควาเลนต์
157 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
-1, 0, 2, 4, 6
แอปพลิเคชัน
Oganesson is used for scientific research purposes only.
Oganesson is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
293Og, 294Og