เทนเนสซีน

117
Ts
หมู่
17
คาบ
7
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
117
117
177
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
117
มวลอะตอม
[294]
หมายเลขมวล
294
ประเภท
แฮโลเจน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after the region of Tennessee
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Tennessine was identified in 2010 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of berkelium with calcium.

Ununseptium was the temporary IUPAC systematic element name.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Ts
Tennessine is historically known as eka-astatine
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
-
จุดหลอมเหลว
-
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
หมายเลข CAS
87658-56-8
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
165 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 3, 5
แอปพลิเคชัน
Tennessine is used for scientific research purposes only.
Tennessine is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
291Ts, 292Ts, 293Ts, 294Ts