โนเบเลียม

102
No
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
102
102
157
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
102
มวลอะตอม
[259]
หมายเลขมวล
259
ประเภท
แอกทิไนด
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
ตั้งชื่อตาม อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) นักเคมีชาวสวีเดน ผู้คิดค้นระเบิดไดนาไมต์ และผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 7s2
No
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
-
จุดหลอมเหลว
1100.15 K | 827 °C | 1520.6 °F
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Illustration
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Illustration of nobelium
หมายเลข CAS
10028-14-5
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
-
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.65 eV
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
0.1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Nobelium is used for scientific research purposes only.
Nobelium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
248No, 249No, 250No, 251No, 252No, 253No, 254No, 255No, 256No, 257No, 258No, 259No, 260No, 261No, 262No, 263No, 264No