ไนโอเบียม

41
Nb
หมู่
5
คาบ
5
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
41
41
52
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
41
มวลอะตอม
92.90638
หมายเลขมวล
93
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
Named after Niobe, the daughter of Tantalu
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
Niobium was discovered by the English chemist Charles Hatchett in 1801 and named the new element columbium.

In 1846, German chemist Henrich Rose independently discovered the element and named it niobium.

The metal was first isolated by Swedish scientist Christian Wilhelm Blomstrand in 1864 who reduced the chloride by heating it in a hydrogen atmosphere.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 12, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d4 5s1
Nb
Brazil is the leading producer of niobium
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
8.57 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2750.15 K | 2477 °C | 4490.6 °F
จุดเดือด
5017.15 K | 4744 °C | 8571.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
26.8 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
690 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.265 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0017%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure niobium bead, slightly oxidized
หมายเลข CAS
7440-03-1
หมายเลข PubChem CID
23936
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
146 pm
รัศมีโควาเลนต์
164 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.6 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.7589 eV
ปริมาณอะตอม
10.87 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.537 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 2, 3, 4, 5
แอปพลิเคชัน
Niobium is used in arc-welding rods for stabilized grades of stainless steel.

Niobium alloys are strong and are often used in pipeline construction.

The metal is used in superalloys for jet engines and heat resistant equipment.

Niobium is found in many medical devices such as pacemakers.
Some niobium compounds are highly toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
93Nb
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
81Nb, 82Nb, 83Nb, 84Nb, 85Nb, 86Nb, 87Nb, 88Nb, 89Nb, 90Nb, 91Nb, 92Nb, 94Nb, 95Nb, 96Nb, 97Nb, 98Nb, 99Nb, 100Nb, 101Nb, 102Nb, 103Nb, 104Nb, 105Nb, 106Nb, 107Nb, 108Nb, 109Nb, 110Nb, 111Nb, 112Nb, 113Nb