ไอน์สไตเนียม

99
Es
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
99
99
153
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
99
มวลอะตอม
[252]
หมายเลขมวล
252
ประเภท
แอกทิไนด
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after Albert Einstein
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Einsteinium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear explosion in miniscule amounts by the addition of 15 neutrons to uranium-238.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f11 7s2
Es
Einsteinium is the first divalent metal in the actinide series
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
8.84 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1133.15 K | 860 °C | 1580 °F
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Einsteinium
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Einsteinium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
หมายเลข CAS
7429-92-7
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
-
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.42 eV
ปริมาณอะตอม
28.5 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Einsteinium is mainly used for scientific research purposes.

The rare isotope einsteinium-254 is favored for production of ultraheavy elements.

Einsteinium-254 was used as the calibration marker in the chemical analysis spectrometer of the Surveyor 5 lunar probe.
Einsteinium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
240Es, 241Es, 242Es, 243Es, 244Es, 245Es, 246Es, 247Es, 248Es, 249Es, 250Es, 251Es, 252Es, 253Es, 254Es, 255Es, 256Es, 257Es, 258Es