แมกนีเซียม

12
Mg
หมู่
2
คาบ
3
บล็อก
s
โปรตอน
Electrons
นิวตรอน
12
12
12
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
12
มวลอะตอม
24.305
Mass Number
24
ประเภท
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From Magnesia, district in Thessaly
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Scottish chemist Joseph Black recognized magnesium as an element in 1755.

Magnesium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808, in London.

He used electrolysis on a mixture of magnesia and mercuric oxide.

Antoine Bussy prepared it in coherent form in 1831.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ne] 3s2
Mg
เมื่อเผาแมกนีเซียมจะให้แสงสว่างสีขาว
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
1.738 g/cm3
จุดหลอมเหลว
923.15 K | 650 °C | 1202 °F
จุดเดือด
1363.15 K | 1090 °C | 1994 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
8.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
128 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
1.023 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.9%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.06%
Magnesium
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Magnesium swarf in a glass jar
CAS Number
7439-95-4
PubChem CID Number
5462224
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
160 pm
รัศมีโควาเลนต์
141 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.31 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.6462 eV
ปริมาณอะตอม
13.97 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1.56 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2
แอปพลิเคชัน
Magnesium is widely used in the manufacturing of mobile phones, laptop computers, cameras, and other electronic components.

The brilliant light it produces when ignited is made use of in photography, flares, pyrotechnics and incendiary bombs.

Magnesium compounds such as the hydroxide (milk of magnesia), sulfate (Epsom salts), chloride and citrate are used for medicinal purposes.
Because serious fires can occur, great care should be taken in handling magnesium metal
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
24Mg, 25Mg, 26Mg
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
19Mg, 20Mg, 21Mg, 22Mg, 23Mg, 27Mg, 28Mg, 29Mg, 30Mg, 31Mg, 32Mg, 33Mg, 34Mg, 35Mg, 36Mg, 37Mg, 38Mg, 39Mg, 40Mg