อินเดียม

49
In
หมู่
13
คาบ
5
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
49
49
66
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
49
มวลอะตอม
114.818
หมายเลขมวล
115
ประเภท
โลหะหลังทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the brilliant indigo line in its spectrum
โครงสร้างผลึก
เซ็นเตอร์คราวน์โลหะ
ประวัติ
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter first identified indium in sphalerite by its bright indigo-blue spectroscopic emission line.

As no element was known with a bright blue emission they concluded that a new element was present in the minerals.

Richter went on to isolate the metal in 1864.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18, 3
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d10 5s2 5p1
In
When it is bent, indium emits a high-pitched 'cry'
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7.31 g/cm3
จุดหลอมเหลว
429.75 K | 156.6 °C | 313.88 °F
จุดเดือด
2345.15 K | 2072 °C | 3761.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
3.26 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
230 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.233 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.000016%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
3×10-8%
Ingot
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ingot of 40 grams of indium
หมายเลข CAS
7440-74-6
หมายเลข PubChem CID
5359967
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
167 pm
รัศมีโควาเลนต์
142 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.78 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.7864 eV
ปริมาณอะตอม
15.7 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.816 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2, 3
แอปพลิเคชัน
Indium's current primary application is to form transparent electrodes from indium tin oxide in liquid crystal displays and touchscreens.

It is widely used in thin-films to form lubricated layers.

It is also used for making particularly low melting point alloys, and is a component in some lead-free solders.
Indium is considered to be of low toxicity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
113In
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
97In, 98In, 99In, 100In, 101In, 102In, 103In, 104In, 105In, 106In, 107In, 108In, 109In, 110In, 111In, 112In, 114In, 115In, 116In, 117In, 118In, 119In, 120In, 121In, 122In, 123In, 124In, 125In, 126In, 127In, 128In, 129In, 130In, 131In, 132In, 133In, 134In, 135In