แลนทานัม

57
La
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
57
57
82
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
57
มวลอะตอม
138.90547
หมายเลขมวล
139
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word lanthanein, to lie hidden
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Lanthanum was discovered in 1839 by Swedish chemist Carl Gustav Mosander.

He partially decomposed a sample of cerium nitrate by heating and treating the resulting salt with dilute nitric acid.

From the resulting solution, he obtained a pale brick colored oxide of the new rare earth.

Lanthanum was isolated in relatively pure form in 1923.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 5d1 6s2
La
Lanthanum is the most reactive of the rare earth metals
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
6.145 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1193.15 K | 920 °C | 1688 °F
จุดเดือด
3737.15 K | 3464 °C | 6267.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
6.2 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
400 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.195 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0034%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
Pure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Pure lanthanum
หมายเลข CAS
7439-91-0
หมายเลข PubChem CID
23926
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
187 pm
รัศมีโควาเลนต์
207 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.1 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.5769 eV
ปริมาณอะตอม
22.5 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.135 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Lanthanum is used in large quantities in batteries for hybrid automobiles.

It is also used to make night vision goggles.

Small amounts of lanthanum, as an additive, can be used to produce nodular cast iron.

Lanthanum carbonate is used to reduce blood levels of phosphate in patients with kidney disease.
Lanthanum and its compounds are considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
139La
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
117La, 118La, 119La, 120La, 121La, 122La, 123La, 124La, 125La, 126La, 127La, 128La, 129La, 130La, 131La, 132La, 133La, 134La, 135La, 136La, 137La, 138La, 140La, 141La, 142La, 143La, 144La, 145La, 146La, 147La, 148La, 149La, 150La, 151La, 152La, 153La, 154La, 155La